FAQ


Kde najdu smluvní podmínky pro užívání Yabantu?

Vše potřebné najdete v dokumentu „Obchodní, technické a licenční podmínky pro poskytování služby Yabantu“ na stránkách https://www.yabantu.com/obchodni-podminky. Doporučujeme Vám se s nimi seznámit. V případě, že vám není cokoliv jasné, kontaktujte nás.


Má demo verze nějaké funkční omezení proti placené verzi?

Ano, demoverze má oproti Trial a placené verzi funkční omezení. Předně demo Yabantu neodesílá žádné e-mailové zprávy u funkcionalit, u kterých by to uživatel dema očekával. Demo si můžete zkoušet v roli čtenáře. Pak v Demo Yabantu uvidíte námi připravený obsah (recepty na různé dobroty – především zdravé výživy) a můžete se podívat, jak se v Yabantu vyhledává a podobně. V roli Editora obsahu si můžete navíc vyzkoušet celý proces zadávaní nových témat a obsahů. Pokud si zapíšete uživatelské jméno, které vám demo Yabantu přidělilo a nastavíte si heslo, můžete se ke svým datům vracet. Důležité je vědět, že vaše data budou vidět i ostatní uživatelé Dema Yabantu, kteří vstoupí do Dema v roli Editora. Vždy v neděli, k půlnoci středoevropského času (CET), dochází k obnově výchozích dat DEMA znalostní báze. Veškerá uživateli vložená data budou smazána. Více se dozvíte na webových stránkách Dema Yabantu, v návodu k Demu Yabantu a Obchodních, technických a licenčních podmínkách pro poskytování služby Yabantu Demo. Doporučujeme vám se s nimi seznámit.  


Co mám dělat, když si nevím s nastavením nebo čímkoliv jiným rady?

Určitě se to může stát. Snažili jsme se Yabantu vytvořit tak, aby bylo intuitivní a na první pohled pro uživatele jednoduché. Pokud ale narazíte na něco, co je pro vás nejasné či si nevíte rady a uživatelská příručka nepomohla, napište nám pomocí kontaktního formuláře. Rádi vám poradíme.  


Jak si mohu Yabantu objednat?

Je to jednoduché. Na stránkách www.yabantu.com najdete formulář na objednání předplatného služby. Stačí vyplnit kontaktní a fakturační údaje, vybrat si typ služby a frekvenci placení předplatného a potvrdit souhlas s Obchodními podmínkami. Po odeslání formuláře vám budou emailem doručeny další pokyny (dočasné přihlašovací údaje k Administrátorskému účtu, zálohová faktura a podobně).  


Co je to Trial účet ?

Trial účet jsme pro vás připravili proto, abyste si mohli vyzkoušet Yabantu v plně funkční verzi a seznámit se s jeho vlastnostmi a funkcemi. Jde o bezplatný přístup k Yabantu na zkušební dobu třiceti dnů.  Zkušební doba začíná běžet v den, kdy vám byl po Registraci doručen email s přístupovými údaji k Trial účtu Yabantu na vaši emailovou adresu. Po uplynutí zkušební doby bude váš Trial účet deaktivován. 


Jak mohu získat Trial účet?

Objednání Trial účtu je jednoduché. Na stránkách www.yabantu.com najdete formulář na objednání Trial účtu. Stačí vyplnit potřebné kontaktní údaje, potvrdit souhlas s Obchodními podmínkami a formulář odeslat. Po odeslání formuláře vám budou emailem doručeny další pokyny, především dočasné přihlašovací údaje k Administrátorskému účtu.  


Za jak dlouho od objednání budu mít připravenou trial verzi k používání?

Maximálně do dvou pracovních dnů. Po té, co na stránkách www.yabantu.com  vyplníte a odešlete příslušný formulář (Provedete registraci), bude vám nejdéle do dvou pracovních dnů zaslán email s administrátorskými údaji. V tom okamžiku bude váš Trial účet připraven a plně funkční. Tuto dobu se snažíme maximálně zkrátit. Většinou jde o hodiny, které potřebujeme na přípravu vaší databáze a vytvoření vašeho administrátorského účtu.


Jak mohu přejít z Trial verze na placenou verzi?

Pokud jste s Yabantu spokojeni, těší nás to. Přechod na placenou službu je jednoduchý. Na stránkách www.yabantu.com najdete formulář na objednání předplatného služby. Stačí vyplnit kontaktní a fakturační údaje, vybrat si typ služby a frekvenci placení předplatného a potvrdit souhlas s Obchodními podmínkami. Po odeslání formuláře vám budou emailem doručeny další pokyny (dočasné přihlašovací údaje k Administrátorskému účtu, zálohová faktura a podobně). V případě, že přecházíte z Trial verze, zaškrtnete na Objednávce služby políčko „Chci převést data z Trial“. Vaše data mohou být smazána a/nebo jako celek přenesena do placené služby. Záleží na vás.   


Jak ukončím Trial účet?

Záleží na vás. Pokud vás Yabantu v rámci Trial účtu nepřesvědčilo je nám to líto, ale nezlobíme se na Vás.. V tom případě nemusíte dělat nic…. Budeme však rádi, pokud nám sdělíte, co se vám na Yabantu nelíbilo a/nebo co by vás přesvědčilo o jeho užívání v placené verzi.

Váš Trial účet bude ukončen automaticky po 30 dnech užívání, tedy od chvíle, kdy jsme vám zaslali mail s administrátorskými údaji. Vaše data zůstanou zachována ještě 14 dní. Pak je nevratně smažeme. Těch 14 dní je tam pro případ, že by jste se přece jen rozhodli přejít na placenou verzi Yabantu.


Co se stane po vypršení trial verze Yabantu s uloženými daty?

Po ukončení platnosti trial účtu budou vaše data smazána a to 14 dní po jeho deaktivaci. Pokud se rozhodnete před ukončením trial účtu nebo nejpozději do pěti dnů od ukončení platnosti trial účtu využívat Yabantu dále jako placenou službu a budete chtít data vložená do Yabantu zachovat, stačí v objednávce placené verze zaškrtnout políčko políčko „Chci převést data z Trial“. Vaše data z Trial účtu Yabantu mohou být tedy buď automaticky smazána a/nebo jako celek přenesena do placené služby. Záleží na vás.


Jak budu Yabantu platit?

Za užívání Yabantu budete platit pevnou měsíční cenu – takzvané Předplatné, jehož výše záleží na balíčku, který si vyberete. Balíčky se od sebe liší počtem uživatelů a velikostí datového prostoru v úložišti. Více k cenám předplatného najdete na https://www.yabantu.com/cenik. Předplatné je možno hradit vždy na celý kalendářní měsíc či delší období tak, jak si nastavíte při sjednávání užívání Yabantu (Registraci) zatím formou bankovního převodu na náš účet. Za každý i jen započatý kalendářní měsíc poskytování Yabantu je účtovaná celá měsíční cena Předplatného. Podle toho vám budeme vystavovat zálohové faktury a po jejich uhrazení budeme zasílat příslušné daňové doklady emailem ve formě PDF. Splatnost je vždy k 10 dni měsíce. V případě, že provedete Registraci v průběhu kalendářního měsíce, bude vám první zálohová faktura na Předplatné vystavena ke Dni zprovoznění Yabantu se splatností 10 dní s cenou příslušného balíčku. Předplatné se automaticky prodlužuje na další období, pokud Předplatné neukončíte tak jak je popsáno níže či v Obchodních podmínkách. Doporučujeme vám seznámit se s Obchodními podmínkami pro poskytování služby Yabantu na webu www.yabantu.com


Co když mi nevyhovuje ani jeden z cenových balíčků Předplatného?

Pokusili jsme se nastavit cenové balíčky tak, aby počtem uživatelů a velikostí datového prostoru vyhovovali téměř všem. Pokud patříte mezi ty, který naše balíčky svým rozsahem nevyhovují, napište nám to pomocí kontaktního formuláře a pokusíme se najít pro vás řešení.


Za jak dlouho od objednání budu mít připravenou placenou verzi k používání?

Za chvilku… Po vaší Registraci a Objednávce na webu www.yabantu.com a jejich zpracování z naší strany bude pro vás vaše Yabantu připraveno do dvou pracovních dnů. Zároveň vám budou na emailový účet Oprávněné osoby zaslány dočasné přihlašovací údaje k Administrátorskému účtu Yabantu.


Co je administrátorský účet?

Administrátorský účet slouží jako váš hlavní účet v Yabantu. Prostřednictvím něj je možné spravovat stromovou strukturu kategorií, uživatelské účty Yabantu, vztah mezi rolí uživatele a kategorií a skupiny uživatelů a jejich přístup ke kategoriím a podobně.


Jak mohu změnit počet uživatelů - balíček?

Je to jednoduché a záleží na období, ve kterém se pro změnu rozhodnete. Pokud vám končí uhrazené Předplatné, stačí 20. dne v kalendářním měsíci, do kterého máte zaplaceno Předplatné napsat na naši zákaznickou podporu pomocí webového formuláře, jakou změnu v předplatném chcete udělat. S účinností od následujícího započatého kalendářního měsíce bude provedena včetně příslušného zvýšení či snížení ceny Předplatného.

V případě, kdy bude chtít navýšení počtu Uživatelů v průběhu období, na které máte zaplaceno Předplatné, doúčtujeme vám formou zálohové faktury příslušný rozdíl ceny Předplatného za každý kalendářní měsíc, ve kterém bude počet Uživatelů navýšen. Předplatné na následující období vám bude účtováno již na takto zvýšený počet Uživatelů. (například, pokud máte nastaveno čtvrtletní placení Předplatného, zaplaceno Předplatné na první čtvrtletí roku v balíčku Bronze a k 10. únoru požádá o navýšení na balíček Silver, bude vám vystavena k tomuto datu zálohová faktura na rozdíl Předplatného mezi oběma balíčky na dva měsíce). Pokud budete mít jiné požadavky na změny, kontaktujte nás.    


Jak mohu zrušit Předplatné

V případě, že vám Yabantu již nevyhovuje, můžete samozřejmě Předplatné ukončit. Předplatné se ukončuje vždy do 20. dne v kalendářním měsíci, do kterého máte Předplatné zaplaceno, s účinností od prvního dne následujícího kalendářního měsíce. V případě, že tak neučiníte, bude vám automaticky vystavena faktura na další období dle vámi nastavených parametrů předplatného, kterou jste povinni uhradit. Předplatné se totiž automaticky prodlužuje na další období, pokud Předplatné neukončíte tímto způsobem. V případě, že ukončíte užívání Yabantu v průběhu platnosti uhrazeného nebo objednaného Předplatného, nebudeme vám moci nespotřebované předplatné vrátit, přičemž jste podle Obchodních podmínek povinni uhradit veškeré již objednané a dosud nezaplacené Předplatné.


Jak budou moje data zálohována?

Vaše data jsou zálohována. To je důležité. Yabantu je provozováno v cloudové technologii a zálohování celého systému je prováděno minimálně jedenkrát denně s tím, že udržujeme tři denní zálohy zpětně. V případě technické závady, která má za následek ztrátu dat, jsou data obnovena z těchto záloh. Pokud si něco v Yabantu smažete či poškodíte sami, můžeme se v rámci existujících záloh pokusit vaše data obnovit tak, aby vám to co nejvíce vyhovovalo. Takovéto obnovení dat na žádost zákazníka je není zahrnuto v ceně předplatného. Proto můžeme za takovouto službu požadovat úplatu. Předem se s vámi ale na ceně za obnovu dat na vaše přání dohodneme.


Jak mám hlásit chyby a závady v Yabantu?

V Yabantu žádné chyby nejsou, tak to nepotřebujete vědět….

Ale teď vážně. Chyba se může vyskytnout všude. Jsme jen lidé.  V případě jakéhokoliv technického problému použijte kontaktní formulář či kontakty uvedené na webu www.yabantu.com. Reakce na případné závady či na další požadavky zákazníka je druhý pracovní den od jejich nahlášení.


Co se stane s mými daty, když přestanu Yabantu používat?

Data, která si do Yabantu uložíte, jsou vaše a mi k nim nemáme žádná práva. V případě, že ukončíte Předplatné a/nebo dojde k trvalé deaktivaci vašeho účtu v Yabantu dle Obchodních podmínek, budou vaše data do 30 dnů nevratně smazána. Můžete nás samozřejmě požádat o export vašich dat z Yabantu a to ke dni ukončení Předplatného a/nebo do 5 dnů po Deaktivaci vašeho účtu z naší strany. V tom případě provedeme takový export vašich dat, který bude aktuálně technicky možný dle charakteru vašich dat. Export vašich dat může být technicky náročný. Proto můžeme za takovouto službu požadovat úplatu. Předem se s vámi ale na ceně za export dat dohodneme.   


Kdy může být můj účet Deaktivován a co to znamená?

Pokud byl váš účet z naší strany deaktivován a to jak dočasně tak trvale, znamená to, že jste podstatným či hrubým způsobem porušili Obchodní podmínky pro používání Yabantu. Deaktivace slouží k ochraně jednak nás jako provozovatele služby a také ostatních uživatelů. Tedy například pokud váš způsob užívání Yabantu představuje přímé nebo nepřímé ohrožení funkcí nebo integrity Yabantu, souvisejících počítačových programů a související infrastruktury nebo jejího používání jinými uživateli, nebo pokud je v přiměřeném rozsahu zapotřebí zabránit neoprávněnému přístupu k datům Zákazníků Yabantu. Dalším důvodem může být také nezaplacení předplatného ve lhůtě delší než 30 kalendářních dní a podobně. Bližší podmínky Deaktivace a Pozastavení Yabantu jsou uvedeny v Obchodních podmínkách na webových stránkách www.yabantu.com.  

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

V pořádku